Sme výrobcovia vysokokvalitných smrekových peliet bez žiadnych pojív a prímesí. Vyrábame biele pelety podľa normy DIN+, taktiež vyrábame pelety tmavšie s obsahom kôry.