Po celom výrobnom procese drevených peliet sú pelety balené:

  1. Automatickou vertikálnou vrecovačkou do 15 Kg LDPE sáčkov a následne uložené na paletu na ktorej je 78 sáčkov , takže 1170 Kg.
  2. Balené vo veľkoobjemových vreciach BIG-BAG s hmotnosťou 1200 KG.
  3. Voľne sypané na nákladnom aute.